SUPER-HIPER AKTIVAN

SUPER-HIPER AKTIVAN je projekat namenjen deci predskolskog i ranog skolskog uzrasta sa ADHD.Realizuje se uz podrsku Grada Novog Sada,Sekretarijata za socijalnu i decju zastitu.